FAQs

Language English VIET NAM JAPAN
Menu
FAQs

câu hỏi

Please enter your first and last name
Please enter your email address
Please enter your phone number
Please enter your subject
Please enter content
Questions

Công ty CTI VIET NAM có chức năng xuất nhập khẩu không?

Trả lời: Có, CTI VIET NAM đã đang và thực hiện các giao dịch xuất nhập khẩu với các đối tác trên toàn thế giới.

CTI VIET NAM đã từng làm với các doanh nghiệp nước ngoài chưa? Nếu có là những doanh nghiệp của những nước nào?

Trả lời: Có, tất cả những khách hàng hiện tại của CTI VIET NAM là các công ty ở nước ngoài và tại Việt Nam. Các khách hàng chính của CTI VIET NAM ở các nước Mỹ và Nhật Bản.

+ cần liên hệ ai để được đi phỏng vấn công việc lập trình và vận hành máy phay cnc

+ cần liên hệ ai để được đi phỏng vấn công việc lập trình và vận hành máy phay cnc

Bên a/chị còn tuyển dụng nhân viên vận hành máy phay cnc ko ạ

Bên a/chị còn tuyển dụng nhân viên vận hành máy phay cnc ko ạ

Em muốn ứng tuyển vào vị trí tiện CNC ạ

Now online: | Month: 3038| Total access: 132775